Hoppa till innehållet
  • Sadeforsen

  • Sadeforsen

Sadeforsen

Här finner du snabba strömmar blandat med lugna stryk.

Sadeforsen är en sträcka med varierat fiske. Vid första vindskyddet finner du korta och djupa strömmar. I slutet på vägen finns husvagnsparkering och ytterligare ett vindskydd. Här är älven mer lugnflytande. Vid lågvatten är det är det enkelt att vada här och leta djupgropar där harren står. Sadeforsen är en km uppströms från parkeringen. Den delen är brantare, här finns chans till bra öringsfiske.

By Formsmedjan. Powered by Yago