Hoppa till innehållet
  • GARGESONFORSEN

    Södra sidan av Gargesonforsen

GARGESONFORSEN

En forssträcka med fina ståndplatser för öring och harr

Lättåtkomligt trevligt forsområde som nås bäst från vägen på västra sidan av Laisälven men Sorselefisket förfogar över båda sidor

By Formsmedjan. Powered by Yago