Hoppa till innehållet

Laisälvens fiskeområden

Laisälven rymmer fiskemöjligheter för alla, från ett tillgängligt närfiske för barnfamiljen till extremt harr och öringfiske med fluga i varierade forsmiljöer och lugnare sel.

På denna hemsida finns beskrivande texter och kartor presenterat på ett överskådligt sätt för att du som besökare ska få information om fisket i Laisdalen/Laisälven.

Under de senaste åren har ett tillgänglighetsprojekt pågått i Laisdalen. Inom ramen för detta så har vägar och stigar rustats upp, vindskydd, eldstäder och dass förnyats, till sist har hela området fått en ny skyltning, så att ni skall hitta till alla de fina fiskeplatser som erbjuds.

De flesta fiskeområdena erbjuder fiskekortsförsäljning online via fiskekort.se , vilket är ett enkelt sätt att köpa sig fiskerätten till en av våra få outbyggda älvar...

För att få mer detaljer och uppdaterad information är du välkommen att kontakta respektive områdes kontaktperson, prata med turistentreprenörer, hyra en fiskeguide eller bara fråga någon av de fiskevärdar som jobbar längsälven.

Välkommen till Laisälven!

 

Fiskeområden

Nordanås / Fjällnäs SFF

Cirka 23 km norr om Sorsele tätort ligger fiskeområdet beläget. Området kring Laisälven är mycket sevärt med stora forsar och fall. Området...

Läs mer

Sorselefisket

Sorselefiskets del av Laisälven förvaltas med hållbara långsiktiga regler och har jämförelsevis en mkt bra förvaltning. En 2 km lång och fin...

Läs mer

Laisälvens FVO

Vårt område sträcker sig från Björklidens skifteslag till Länsgränsen mot Västerbotten, en sträcka på 32 km. Från Björklidens skiftesgräns till...

Läs mer

Björklidens Sff

Den del av Laisälven som Björklidens SFF förfogar över är ca 1 mil lång. Inte så mycket kanske, men alldeles tillräckligt för ett trevligt...

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten Storlaisan , över 3 mil lång, är första sjön där harr, sik, abborre med flera fiskarter blandas med storöring och...

Läs mer
By Formsmedjan. Powered by Yago